Hem


           


                                                                                                            Kära VännerTisdag 12 Mars kl. 17.00 Årsmöte

Idag har föreningen årsmöte. Medlemmar hälsas hjärtligt välkomna att ta del av vår verksamhet

och det gågna året. Val av funktioner till styrelsen skall företas. Skriftliga förslag till årsmötet

(motioner) inlämnas 3 veckor innan årsmötet.

 

 

Tisdag 12 Mars kl. 19.00 Storseans - Jhonny Neuman

Ikväll kommer Jhonny Neumann till oss på Vännerna. Jhonny har via Iris Hall och Hasse Nyander utvecklat sitt mediumskap. Certifierad av L.I.F.E 2007. Varmt välkomna till en trevlig kväll bland när och kära.

Entréavgift: 100,- kr medlemmar, 150,- kr övriga

Hemsida: www.jhonnyneumann.se


Då hittar ni oss i Mölndals Hälsocenters lokal, Hagåkersgatan 6 A i Mölndal, endast 16 min från Centralstationen. Tag spårvagn nr 4 eller nr 2, hållplats Lackarebäck. Lokalen ligger i bottenplan på ett av hyreshusen. Det går även bra att parkera på gatan eller i garaget bredvid Mölndals sjukhus.


Vi söker fortfarande en egen lokal, alla tips mottages tacksamt.


Styrelsen/gm

Marie-Louise Ljung                       


                                        

           Medlemsavgiften är 200,-


Studerande och pensionärer 150,


Postgiro 62 61 48 - 1