Här finns vi


Vännerna finns nu i Monika och Hasse Nyanders lokal på

Hagåkersgatan 6A, 431 41 Mölndal

Telefon  0730 -75 45 80

(endast programkvällar)

e-post: foreningen@vannerna.com


Nu finns vi också på Facebook


  Då hittar ni oss i Mölndals Hälsocenters lokal, Hagåkersgatan 6 A i Mölndal, endast 16 min

från Centralstationen. Tag spårvagn nr 4 eller nr 2, hållplats Lackarebäck. Lokalen ligger

i bottenplan på ett av hyreshusen. Det går även bra att parkera på gatan eller i garaget

bredvid Mölndals sjukhus.


   Medlemsavgiften är 200,-

Studerande och pensionärer 150,

Postgiro 62 61 48 - 1


Entréavgift mediala demonstrationer svenska medium

100,- kr medlemmar, 150,- kr övriga


Entréavgift mediala demonstrationer utländska medium

100,- kr medlemmar, 150,- kr övriga


Entréavgift föredrag

100,- kr medlemmar, 150,- kr övriga


Vi kan bara ta emot kontant betalning och Swish!!!!!!


Rätten till ändringar förbehålles!Vårt medlemskort gäller till spiritualistiska föreningar i Göteborg med omnejd.


Min.ålder för medlemskap och entré är 15 år.