Kurser

 

OBS! Du måste vara medlem i föreningen för att kunna delta i kursen!

 

 

 

Kurs i personlig utveckling

Ansvarig kursledare: Annie Berglund

 

Är du intresserad?

Ring Monica 0735-610468 eller

Annie tfn 0725-89 80 25

e-post: annie.m.berglund@gmail.com

 

Kursen vänder sig till dig som vill veta lite mer om dig själv

och ditt rika inre liv. Hur du berörs av vardagen, varför du ställer

frågor till dig själv, och framför allt "att du får svar".

Du får lära dig andningsteknik, avslappning,

symbolspråk, meditation, m.m.