Vännerna

 

Det är vi som är styrelsen

 

Marie-Louise Ljung, ordförande

e-post marie-louise.ljung@hotmail.com

 

Monica Andersson, ledamot, tfn 0735-61 04 68

 

Mikael Gelin, ledamot

 

Maja-Lena Persson, sekreterare, 0709-72 83 21

 

Berit Westin, kassör

 

Du kan också ringa föreningslokalen på

programdagar, 0730-75 45 80

e-post: foreningen@vannerna.com

 

Vi har inte telefonsvarare.

 

 

 

Vi blir gärna fler

 

Vi blir gärna flera i föreningens arbete.

Vårt arbete är helt ideellt. Vill du hjälpa till vänligen kontakta oss i styrelsen.