Program

Tid kl. 19.00 alla programkvällar om inte annat anges

 

 

Vännerna finns på tisdagarna i lokalen Välmående -  ett center för kropp, själ och ande

Hagåkersgatan 6A, 431 41 Mölndal Mer information finner du här:

Föreningen Vännerna | Facebook

  


                    Kallelse till extra årsmöte tisdag 29 november kl 18, Hagåkersgatan 6 A


Föreningen Vännernas styrelse har beslutat att kalla till extra årsmöte där beslut kommer att tas om upplösning av Föreningen Vännerna per den 31 december 2022.

För att äga rösträtt skall medlemsavgiften för 2022 vara erlagd.

Anmälan om deltagande sker till marie-louise.ljung@hotmail.com senast den 2022-11-23, anmälan är bindande.


På dagordningen

 1. Mötets öppnande
 2. Förslag till dagordning
 3. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 4. Val av mötets funktionärer

         Mötesordförande

         Sekreterare

         Två protokolljusterare

      5. Fråga om Föreningen Vännernas upplösning

      6. Övriga frågor

      7. Avslutning


      Med vänlig hälsning Styrelsen
  Medlemsavgift 200 kr

  Studerande och pensionärer 150 kr

  Postgiro 62 61 48-1

   

  Styrelsen för Föreningen Vännerna