Vår Filosofi


Medial orientering


Den Spirituella Livsåskådningen vill utan bindande dogmer

och med ständigt öppen syn på andliga frågor,

och på liv och död och på den värld och de världar

vi lever i, påvisa följande:Livet är evigt. Den fysiska döden utgör endast

en övergång till andra livsplan.Dessa livsplan existerar bortom tid och rum

men kan ändå upplevas närliggande och

möjliga att kommunicera med.

(Genom bön, meditation, mediala kontakter

och genom spontana upplevelser)Helhetssynen på livet är således utan gräns

och omfattar alla världar eller livsplan.

För att undan för undan få ökad kännedom härom

krävs kunskap och erfarenhet,

vilket leder fram till personlig övertygelse.Kunskap som ger mental och andlig respons

hos den enskilde sökaren fömedlas på olika sätt.

Bl. a. genom personer med utvecklad

medial förmåga via ett sjätte sinne.

Något som mer och mer accepteras

som en fullt ut pågående utveckling.